utorak, 17. veljače 2009.

Priča: Nepoznati dramatičar


NEPOZNATI DRAMATIČAR
Da je on dramatičar znala je njegova žena, kum i dva prijatelja. Zato je Nepoznatom Dramatičaru pala na um genijalna ideja. Pisat će novu dramu u Velegradu javno!
Nepoznati Dramatičar je posjetio Direktora Drame Narodnog Kazališta. Ovaj, iako je dvorana prije podne zjapila prazna, nije bio voljan da je ustupi besplatno. Dugo su se cjenkali i onda pružili jedan drugom ruku.
Dramatičar je postavio natpis na vratima zgrade Kazališta pisan njegovom rukom:
POGLEDAJTE VAŠEG SUGRAĐANINA KOJI PIŠE DRAMU UŽIVO! ULAZ BESPLATAN!
Nije bilo baš puno zainteresiranih. Većina je navratila da se ogrije i popriča s kolegom ili kolegicom ovdje, a ne u kavani gdje se mora naručiti piće. Tu se našao i pokoji zaljubljeni par slobodnijih nazora.
Ovo je groteska!, pomisli Nepoznati Dramatičar.
Jednog dan navrati grupa besposličara. Tražili su od Nepoznatog Dramatičara da žonglira ili guta vatru. Ili da bar dubi na glavi.
Ovo je komedija!, opet pomisli Dramatičar.
- Jedino što znam to je da pišem - stavio im je Nepoznati Dramatičar do znanja.
Pročitao je neku anketu među svjetskim piscima. Pitanje je bilo: "Zašto pišete?"
Beckett je dao najkraći odgovor:
To je jedino što znam!
Zatim su tražili od Nepoznatog Dramatičara da piše na glas.
Ovo je farsa!, reče Nepoznati u sebi.
- Ja ne prepisujem, već pišem iz glave - rekao je na glas.
Onda su zatražili da pročita ono što je do tada napisao.
- Nisam ponio - priznade.
Tada su tražili da piše i odmah pročita napisano.
I Nepoznati Dramatičar je pročitao prvu rečenicu.
- Pa to nije poezija! - razočarala se jedna tipkačica.
- Na ulazu piše da pišem dramu! - podsjeti ih Nepoznati Dramatičar.
Pročitao je prvu stranicu.
Nije im se svidjelo.
Ne bi im se svidjela ni cijela drama, pomisli Dramatičar.
- Ovo je tragedija! - poviče Nepoznati Dramatičar i zaplače kao neki veliki tragičar.
Sutradan dođe televizijska ekipa. Snimali su Nepoznatog jednu minutu i otišli. Tu minutu emitirat će u posljednjim velegradskim novostima.
Nepoznati Dramatičar ih neće dočekati. Zaspat će u naslonjaču ne vidjevši sebe samog i tragičnog.
Dramu će nastaviti da piše kao i uvijek. Sam. Bez nade da će je neko kazalište izvesti.

Nema komentara:

Objavi komentar